خدمات.بیمه.سلامت


23 بهمن 1395
رییس بیمه سلامت بوشهر خبر داد؛ نیمی از جمعیت استان بوشهر خدمات بیمه سلامت دریافت می‌کنند
رییس بیمه سلامت استان بوشهر گفت: بیمه سلامت با تحت پوشش قرار دادن حدود ۴۹۰ هزار نفر در استان بوشهر، سلامت همگانی حدود نیمی از جمعیت استان را تحت پوشش خود قرار داده است.

 
 
 
< >