خوابگاه‌های.دانشجویی


17 مهر 1402
تشریح اقدامات صورت گرفته در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مدیر امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گزارشی اقدامات صورت گرفته در سراهای دانشجویی در تابستان سال جاری را تشریح کرد.

 

10 خرداد 1402
توسط رئیس دانشگاه و به صورت شبانه انجام شد: بررسی مشکلات خوابگاه‌های دخترانه پردیس 1 و 2 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ گزارش تصویری
مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه پردیس 1 و 2 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور رئیس دانشگاه بررسی شد.

 

3 آذر 1395
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: استفاده از کمک خیرین برای ساخت خوابگاه‌های دانشجویی ضروری است
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: از 10 خوابگاه موجود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شش خوابگاه آن استیجاری است و بر همین اساس استفاده از کمک خیرین برای ساخت خوابگاه‌های دانشجویی باهدف تربیت افراد نخبه برای آینده کشور ضروری است.

 
 
 
< >