دولت.تدبیر‌امید


4 شهريور 1395
رییس شبکه بهداشت و درمان گناوه: دولت تدبیر و امید قدم‌های ماندگاری در حوزه بهداشت برداشته است
رییس شبکه بهداشت و درمان گناوه گفت: دولت تدبیر و امید در کنار خدماتی که در زمینه‌های مختلف به مردم ارایه داده است به حوزه بهداشت و درمان نیز توجه ویژه‌ای داشته و خدمات ماندگاری ارائه کرده است.

 
 
 
< >