دکتر.جلال.جوادنژاد


5 خرداد 1395
خوابگاه دانشجویی 400 نفره در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر احداث می‌شود
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: احداث خوابگاه 400 نفری برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به تصویب رسیده و نقشه سازه‌ای آن نیز به اتمام رسیده است.

 
 
 
< >