دکتر.رضا.حسین‌پور


25 ارديبهشت 1395
رییس اداره کل درمان دندان‌پزشکی وزارت بهداشت: مردم دشتستان از خدمات دندانپزشکی با تعرفه دولتی برخوردار می‌شوند
رییس اداره کل درمان دندان‌پزشکی وزارت بهداشت گفت: با اضافه شدن تجهیزات دندانپزشکی به کلینیک تخصصی بیمارستان 17 شهریور، در آینده نزدیک مردم از خدمات دولتی باکیفیت برخوردار می‌شوند.

 
 
 
< >