دکتر.سید.سجاد.اقبالی


10 بهمن 1395
تدوین سند جامع توسعه و استقرار ایمنی دانشگاه ضروری است
قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تدوین سند توسعه و استقرار ایمنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضروری است.

 
 
 
< >