دکتر.علی‌.زکی‌زاده


16 آبان 1395
طرح مدارس مروج سلامت در گناوه آغاز شد
رییس شبکه بهداشت و درمان گناوه گفت: طرح مدارس مروج سلامت به‌منظور ارتقای سلامت دانش آموزان در 19 آموزشگاه تحت پوشش آغازشده است.

 
 
 
< >