دکتر.غریبی


3 فروردين 1400
پیشرفته‌ترین تجهیزات در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مسئول امور آزمایشگاه‌های استان بوشهر گفت: آزمایشگاه‌های کرونا در استان بوشهر به پیشرفته‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی مجهز شده است.

 
 
 
< >