دکتر.فاطمه.صابری


30 امرداد 1397
احیای موفق در مرکز خدمات جامع سلامت شبانکاره جان جوان 17 ساله را نجات داد
سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت شبانکاره گفت: با انجام احیای موفق توسط تیم سلامت مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت شبانکاره جوان 17 ساله به زندگی بازگشت.

 
 
 
< >