دکتر.قائدی


14 فروردين 1401
توسط سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام شد؛ ویژه‌برنامه‌های رمضانیه سال 1401 نظام سلامت استان بوشهر
توسط سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ویژه‌برنامه‌های رمضانیه سال 1401 نظام سلامت استان بوشهر اعلام شد.

 
 
 
< >