رئیس.بیمارستان.امام‌خمینی


24 بهمن 1394
کاشت یک درخت با تولد هر نوزاد
به منظور ترویج فرهنگ درخت کاری، حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز در میان خانواده‌ها و اهمیت آن در روح و جسم آدمی طرح با تولد هر نوزاد کاشت یک درخت در بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان اجرا می‌شود.

 
 
 
< >