روز.جهانی.سل


23 مهر 1402
تشخیص زودهنگام بیماری سل یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام بهداشتی درمانی کشور
کارشناس بیماری سل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام بهداشتی درمانی کشور، تشخیص زودهنگام بیماری سل است.

 

23 مهر 1401
امروزه بیماری کشنده سل به یک بیماری قابل‌پیشگیری و کنترل تبدیل شده است
کارشناس بیماری سل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیماری سل از یکی از کشنده‌ترین بیماری‌های عفونی به یک بیماری قابل‌پیشگیری و کنترل تبدیل شده است.

 

23 مهر 1399
تشخیص زودهنگام بیماری سل یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام بهداشتی درمانی است
کارشناس بیماری سل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تشخیص زودهنگام بیماری سل یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام بهداشتی درمانی کشور است که این امر به دلیل وجود روش‌های تشخیصی مناسب و تکنولوژی‌های جدید ممکن شده است.

 
 
 
< >