روستای.شول


20 بهمن 1394
افتتاح ساختمان جدید اورژانس جاده ای روستای شول شهرستان گناوه
در آیینی ساختمان جدید اورژانس 115 روستای شول با حضور امام جمعه ، فرماندار و مسئولین و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه افتتاح شد.

 
 
 
< >