رییس.بیمارستان.کنگان


27 آبان 1397
تومور مثانه مرد ۸۸ ساله در بیمارستان کنگان با موفقیت جراحی شد
تیم پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان موفق شد تومور مثانه مردی ۸۸ ساله را با موفقیت خارج کند.

 

29 دی 1394
بیرون آوردن توده 6 کیلویی از شکم بیماری در کنگان
رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان از بیرون آوردن توده 6 کیلویی از شکم بیماری در کنگان خبر داد.

 
 
 
< >