زهرا.عبداللهی


5 تير 1395
یک مقام وزارت بهداشت: استان بوشهر در اجرای برنامه‌های بهداشتی پیشگام است
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: استان بوشهر همیشه یکی از استان‌های پیشگام در اجرای برنامه‌های بهداشتی بوده است.

 
 
 
< >