زیرساخت‌های.بهداشتی


6 ارديبهشت 1395
فرماندار شهرستان دشتی: زیرساخت‌های بهداشتی شهرستان دشتی توسعه یافته است
فرماندار شهرستان دشتی گفت: باتلاش‌های صورت گرفته، زیرساخت‌های بهداشتی شهرستان دشتی توسعه یافته است.

 
 
 
< >