سالگرد.تاسیس


31 تير 1397
رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر: بخش خون و آنکولوژی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس فعال‌ترین بخش تشخیص سرطان در استان بوشهر است
رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر گفت: بخش خون و آنکولوژی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس فعال‌ترین بخش تشخیص سرطان در استان بوشهر است.

 

27 شهريور 1395
اورژانس 115 چهل‌ویک‌ساله شد
26 شهریور چهل و یکمین سالگرد تأسیس اورژانس 115 است.

 
 
 
< >