سرای.مهر


6 آبان 1395
به مناسبت هفته سلامت زنان: دلجویی از بیماران تنها مرکز ویژه بیماران مزمن اعصاب و روان در سطح استان
به مناسبت هفته سلامت زنان کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ضمن بازدیدی از سرای مهر ویژه بیماران اعصاب و روان از بیماران آنجا دلجویی کردند.

 
 
 
< >