شبکه‌بهداشت‌تنگستان


5 ارديبهشت 1394
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ضریب اشغال تخت بیمارستانی در تنگستان افزایش یافت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با تجهیز بیمارستان ۳۲ تختخوابی تنگستان ضریب اشغال تخت در این بیمارستان از ۲ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

 
 
 
< >