شبکه.فراهم‌آوری.اعضا.پیوندی


9 خرداد 1395
رییس اداره شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت: اهدای عضو، نجات‌بخش زندگی بیماران است
رییس اداره شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اهدای عضو یک موهبت است که موجب نجات زندگی بیماران می‌شود.

 
 
 
< >