طرح.حامیم


13 خرداد 1402
دوره دانشگاهی توانمندسازی فعالین فرهنگی سیاسی (حامیم) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد
اردوی برون استانی مرحله دانشگاهی طرح حامیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جوار امامزاده سید حسین شهرستان کازرون طی دو روز متوالی با حضور بیش از 70 نفر از فعالین دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

 

23 امرداد 1401
طرح حامیم در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود
جلسه هماهنگی طرح حامیم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور سرپرست دانشگاه برگزار شد.

 
 
 
< >