طرح.مداخله‌ای


4 بهمن 1401
طرح مداخله‌ای کمکم کن برای پیشگیری از رفتارهای خود آسیب‌رسان در دشتستان اجرا می‌شود
مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: طرح مداخله‌ای کمکم کن در راستای حمایت از افراد آسیب‌پذیر ناشی از رفتارهای خود آسیب‌رسان در حوزه سلامت شهرستان دشتستان اجرا می‌شود.

 

22 دی 1395
طرح مداخله‌ای ایمنی و سلامت در مدارس دشتستان برگزار می‌شود
با توجه به اینکه سومین علت مرگ در کشور و استان بوشهر سوانح و حوادث می‌باشد به‌منظور بالا بردن آگاهی دانش آموزان و کارکنان مدارس، برنامه مداخله‌ای سلامت و ایمنی در مدارس اجرا می‌شود.

 
 
 
< >