فاطمه.دراهکی


5 آذر 1402
در نهمین المپیاد علمی مهارتی اورژانس کشور؛ دانشجوی فوریت‌های پزشکی استان بوشهر موفق به کسب مقام دوم شد
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: دانشجوی فوریت‌های پزشکی استان بوشهر در نهمین المپیاد علمی مهارتی اورژانس کشور موفق به کسب مقام دوم شد.

 
 
 
< >