فلوشیپ


26 دی 1395
آخرین دوره کارگاه فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی معاونت بهداشتی پایان یافت/ بیش از چهارصد و پنجاه ساعت آموزش مدیران
آخرین آموزشی فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی مراکز بهداشت شهرستان‌ها به پایان رسید.

 

20 دی 1395
پایان سومین دوره کارگاه فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی مراکز بهداشت شهرستان‌ها
دوره سوم آموزشی فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی مراکز بهداشت شهرستان‌ها به پایان رسید.

 

13 آذر 1395
پایان دومین دوره کارگاه فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی مراکز بهداشت شهرستان‌های بوشهر
دوره دوم آموزشی فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی مراکز بهداشت شهرستان‌های استان بوشهر به پایان رسید.

 

6 آبان 1395
پایان اولین دوره کارگاه فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی مراکز بهداشت شهرستان‌ها
دوره آموزشی فلوشیپ ویژه مدیران واحدهای تخصصی مراکز بهداشت شهرستان‌های استان بوشهر به پایان رسید.

 

18 بهمن 1394
پایان کارگاه چهار ماهه فلوشیپ مدیران و معاونین شبکه های بهداشت و درمان استان بوشهر
کارگاه آموزشی فلوشیپ مدیران و معاونین شبکه های بهداشت و درمان استان بوشهر که در مدت چهار ماه جریان داشت، به پایان رسید.

 

18 مهر 1394
آغاز دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشت و درمان در استان بوشهر
در راستای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، دوره سه ماه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشت و درمان در استان بوشهر آغاز شد.

 
 
 
< >