قرارگاه.پدافند.زیستی


18 آبان 1401
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: سند و الگوی اجرایی قرارگاه پدافند زیستی در استان بوشهر تدوین شود/ گزارش تصویری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تدوین سند و الگوی اجرایی قرارگاه پدافند زیستی در استان بوشهر و تعیین شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی در مقابله با بحران‌های زیستی ضروری است.

 
 
 
< >