مدیرکل.روابط.بین‌الملل


15 آبان 1395
عضو ستاد توسعه و فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور: محصولات علمی کشور نیاز جامعه را برطرف نکرده ‌است
عضو ستاد توسعه و فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور گفت: دانش تولیدشده در کشور ما از جامعه فاصله دارد و محصولات علمی کشور نیاز جامعه را برطرف نکرده‌ است.

 
 
 
< >