مدیر.گروه


9 ارديبهشت 1399
از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون؛ ۳۹ هزار و ۷۱۳ مورد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام‌شده است
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون ۳۹ هزار و ۷۱۳ مورد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام‌شده است.

 

9 آذر 1395
نهادینه شدن فرهنگ تک‌فرزندی اثرات منفی در جامعه دارد
مدیر گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نهادینه شدن فرهنگ تک‌فرزندی در جامعه می‌تواند اثرات منفی بسیاری بر جامعه تحمیل نماید که در بلندمدت میانگین سن جامعه را افزایش می‌دهد.

 

5 دی 1394
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی: برنامه ساحل بدون دخانیات در شهر بوشهر اجرا می شود
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت : برنامه ساحل بدون دخانیات در پارک مروارید شهر بوشهر اجرا می‌شود.

 
 
 
< >