مراقبان.سلامت


12 آبان 1395
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه: مراقبان سلامت در گناوه 220 هزار خدمت بهداشتی به مردم ارایه دادند
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: مراقبان سلامت این شبکه 220 هزار انواع خدمات بهداشتی به مردم این شهرستان در مراکز خدمات جامع سلامت ارایه دادند.

 
 
 
< >