مراکز.حساس


9 فروردين 1398
از ابتدای طرح بسیج سلامت نوروزی؛ انجام ۳۱۰ مورد بازدید از مراکز و اماکن حساس در شهرستان کنگان
کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان کنگان گفت: از ابتدای طرح بسیج سلامت نوروزی تاکنون ۳۱۰ مورد بازدید از مراکز و اماکن حساس در شهرستان کنگان انجام‌گرفته است.

 

8 فروردين 1398
از ابتدای اجرای طرح بسیج سلامت نورزی تاکنون؛ انجام 237 موردسنجش در مراکز حساس مواد غذایی شهرستان کنگان
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: از ابتدای اجرای طرح بسیج سلامت نورزی در شهرستان کنگان تاکنون 237 موردسنجش با تجهیزات پرتابل انجام شده است.

 

9 اسفند 1396
بازدید از مراکز حساس مواد غذایی در شهرستان دیلم
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم، بازدید از مراکز حساس عرضه مواد غذایی شهرستان دیلم به منظور آمادگی و خدمات رسانی بهتر جهت مسافرین نوروزی و عموم مردم و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی و مسمومیت‌ها صورت پذیرفت.

 
 
 
< >