مرجع


20 ارديبهشت 1399
رییس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد: کتاب ‌بین‌المللی مرجع رشته پزشکی هسته‌ای به چاپ دوم رسید
رییس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از چاپ دوم کتاب‌بین المللی مرجع رشته پزشکی هسته‌ای خبر داد.

 

7 امرداد 1397
تدوین سناریوی مناسب مرجع برنامه‌ریزی در بحران‌هاست
کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: تدوین سناریوی مناسب،مرجع برنامه‌ریزی در بحران‌هاست.

 

23 خرداد 1396
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد؛ راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرجع سلامت در استان بوشهر
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرجع سلامت در استان بوشهر خبر داد.

 
 
 
< >