مرکز.بهداشتی‌درمانی.امیرالمؤمنین


8 تير 1395
سرطان دهان یکی از ده عامل مرگ‌ومیر است
دندان‌پزشک مرکز بهداشتی درمانی امیرالمؤمنین (ع) جم گفت: سرطان دهان در سراسر جهان، یکی از ده عامل مرگ‌ومیر است.

 
 
 
< >