مرکز.درمانی


6 دی 1394
افتتاح مرکز ید درمانی و درمان بیماران سرطانی با مواد رادیواکتیو در استان بوشهر
مرکز ید درمانی و درمان بیماران سرطانی با مواد رادیواکتیو استان بوشهر با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.

 

4 آبان 1394
تجهیز چهار مرکز درمانی شبانه روزی شهرستان دشتستان به اتاق احیای قلبی و ریوی (CPR)
با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی، چهار مرکز درمانی شبانه روزی شهرستان دشتستان به اتاق احیای قلبی و ریوی (CPR) با مبلغی بالغ بر دو میلیارد ریال تجهیز شد.

 
 
 
< >