مصرف.آب


14 اسفند 1402
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان: توجه به مصرف آب و مایعات کافی در دوران سالمندی اهمیت ویژه‌ای دارد
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: توجه به مصرف آب و مایعات کافی در دوران سالمندی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

13 خرداد 1402
متخصص تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ نوشیدن منظم آب به‌خصوص در فصول گرم سال برای سلامت عمومی بدن ضروری است
متخصص تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نوشیدن منظم آب به‌خصوص در فصول گرم سال برای سلامت عمومی بدن ضروری است.

 
 
 
< >