معاون.مدیرکل


16 خرداد 1396
جشنواره فرهنگی هشتم وزارت بهداشت، هم‌طراز جشنواره فجر بود/ نگاهی به جشنواره هشتم فرهنگی در گفت‌وگوی اختصاصی با معاون مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت
مهندس سید ابراهیم هاشم ورزی معاون مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تشریح دستاوردهای جشنواره هشتم فرهنگی، این جشنواره را یکی از رویدادهای مهم و بزرگ ملّی در سطح آموزش عالی کشور ارزیابی کرد.

 
 
 
< >