مهارت‌های.زندگی


6 تير 1397
معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان: آموزش مهارت‌های زندگی به والدین یکی از برنامه‌های مهم تیم سلامت روان می‌باشد
معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: آموزش مهارت‌های زندگی به والدین یکی از برنامه‌های مهم تیم سلامت روان می‌باشد.

 

7 آبان 1396
آموزش مهارت‌های زندگي به دانشجويان جديدالورود
کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگي ویژه دانشجويان جديدالورود در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حال برگزاري است.

 
 
 
< >