مهندس.باصری


8 امرداد 1396
کارگاه آموزشی برچسب اصالت کالا و نشانگر رنگی تغذیه در بوشهر برگزار شد
در راستای بهینه‌سازی فرهنگ مصرف مواد غذایی سالم، نخستین کارگاه آموزشی برچسب اصالت کالا و نشانگر رنگی تغذیه توسط کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >