مهندس.حجت.ریحانی‌نیا


8 آذر 1396
شهردار شهر بنک: مراکز خدمات جامع سلامت یکی از خدمات ارزشمند طرح تحول نظام سلامت است
شهردار شهر بنک گفت: ایجاد مراکز خدمات جامع سلامت یکی از خدمات ارزشمند طرح تحول نظام سلامت در دسترسی عادلانه به خدمات سلامت است که موجبات خشنودی و رضایت مردم را به همراه داشته است.

 
 
 
< >