مهندس.حسن.زبیحی


15 آبان 1395
یک واحد یخسازی به دلیل رعایت نکردن مسایل بهداشتی در شهرستان گناوه تعطیل شد
کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت شهرستان گناوه گفت: یک واحد یخسازی به دلیل رعایت نکردن مسایل بهداشتی در شهرستان گناوه تعطیل و پلمپ شد.

 
 
 
< >