مهندس.عبدالمناف.جهانگرد


20 شهريور 1397
کارشناس مسئول واحد پیشگیری از بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان تنگستان: اتاق پیشگیری از بیماری هاری در بخش مرکزی و بخش دلوار تنگستان تجهیز و راه‌اندازی شد
کارشناس مسئول واحد پیشگیری از بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: اتاق پیشگیری از بیماری هاری در بخش مرکزی و بخش دلوار تنگستان تجهیز و راه‌اندازی شد.

 

16 امرداد 1396
با توجه به فصل گرما؛ تشدید اقدامات پیشگیرانه باعث کاهش بار بیماری‌های ناشی از آب و غذا می شود
کارشناس مسئول مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان گفت: با توجه به فصل گرما و افزایش بروز بیماری‌های منتقله از آب و غذا تشدید اقدامات پیشگیرانه باعث کاهش بار بیماری‌های ناشی از آب و غذا امی شود.

 

7 مهر 1395
مسئول مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان: خدمات رايگان برنامه قلب سالم به مردم تنگستان ارایه می‌شود
مسئول پيشگيري و مبارزه با بیماری‌های شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان گفت: در حال حاضر خدمات بهداشتي رايگان مربوط به برنامه قلب سالم به مردم شهرستان تنگستان ارایه می‌شود.

 
 
 
< >