مهندس.قائدی


20 آبان 1395
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر: اجازه نخواهم داد دانشجو یا دانشگاه ما را تضعیف کنند
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: دانشگاه محل کسب علم و فرهنگ است و در این راه اجازه نخواهم داد کسانی دانشجو و دانشگاه ما را تضعیف کنند.

 

8 مهر 1394
طرح جامع پایش سلامت روان دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اجرا می‌شود
طرح جامع پایش سلامت روان دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهرنیمه دوم امسال در دو مرحله اجرا می‌شود.

 

4 خرداد 1394
حضور رییس دانشگاه در مجتمع خوابگاهی دانشجویی پردیس
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به همراه تنی چند از مسؤولان دانشگاه با حضور درمجتمع خوابگاه دانشجویی پردیس با دانشجویان به گفتگو پرداخت.

 

3 خرداد 1394
برنامه‌های فرهنگی دانشگاه باید با قوت بیشتری اجرا شود
قائم مقاو رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با توجه به اهمیتی که دانشگاه برای برنامه‌های فرهنگی قایل است، امسال این برنامه‌ها باید با قوت بیشتری اجرا شود.

 
 
 
< >