مهندس.مهدی.صدرایی


9 بهمن 1395
همایش قصه‌نویسی و تصویرسازی با موضوع سرطان در بوشهر برگزار شد
همایش قصه‌نویسی و تصویرسازی با موضوع سرطان، عوامل زمینه‌ساز و راه‌های درمان این بیماری در مجتمع ۹ دی بوشهر برگزار شد.

 

27 دی 1395
نتایج همایش قصه‌نویسی و تصویرسازی سرطان اعلام شد
دبیرخانه همایش قصه‌نویسی و تصویرسازی سرطان نتایج بررسی آثار را اعلام کرد.

 

9 آبان 1395
برگزاری کارگاه قصه‌نویسی و تصویرسازی با موضوع سرطان در بوشهر
کارگاه قصه‌نویسی و تصویرسازی با موضوع سرطان جهت آشنایی هنرمندان شهرستان بوشهر با عوامل زمینه‌ساز و راه‌های درمان این بیماری در حوزه هنری بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >