مهنوش.خاکزاد


17 دی 1397
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صورت گرفت؛ برگزاری کارگاه منطقه‌ای " چگونه یک مقاله مرور نظام‌مند بخوانیم "
کارگاه منطقه‌ای دوروزه " چگونه یک مقاله مرور نظام‌مند بخوانیم" به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با همکاری مشترک مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) و مؤسسه کاکرین (Cochrane) برگزار شد.

 

20 آذر 1397
کارگاه کلان منطقه‌ای اخلاق در کار آزمایی بالینی در بوشهر برگزار شد
کارگاه کلان منطقه‌ای اخلاق در کار آزمایی بالینی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >