مواد.غذایی.فاسد


28 آبان 1397
اجرای طرح ضربت جمع‌آوری مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در دیلم
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم، طرح ضربت جمع‌آوری و معدوم‌سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در شهرستان دیلم اجرا و بیش از ۲۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف گذشته جمع‌آوری گردید.

 

7 مهر 1397
کشف و جمع‌آوری ۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف و تاریخ گذشته در تنگستان
سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار داشت: طرح ضربت جمع‌آوری و معدوم‌سازی مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در شهرستان تنگستان اجرا و ۲۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف گذشته در این شهرستان کشف، جمع‌آوری و امحا شد.

 

26 آذر 1396
مواد غذایی تاریخ‌مصرف گذشته و فاقد مجوز بهداشتی در شهر اهرم جمع‌آوری شد
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان از جمع‌آوری 380 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌مصرف گذشته و فاقد مجوز بهداشتی در سطح شهر اهرم خبر داد.

 

19 مهر 1396
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر: بیش از یک‌تن مواد غذایی فاسد در بوشهر معدوم شد
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: بیش از یک‌تن مواد غذایی فاسد در شرکت‌ها و کارگاه‌های نگهداری و عرضه مواد غذایی در شهرک صنعتی بوشهر جمع‌آوری و معدوم شد.

 

15 مهر 1396
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر: ۶۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در بوشهر معدوم شد
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: بیش از ۶۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شرکت‌ها و کارگاه‌های نگهداری و عرضه مواد غذایی در شهرک صنعتی بوشهر جمع‌آوری و معدوم شد.

 

28 شهريور 1396
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر خبر داد: بیش از نیم تن مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در شهرک صنعتی چغادک جمع‌آوری و امحا شد
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از جمع‌آوری و امحا بیش از نیم تن مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در شهرک صنعتی چغادک خبر داد.

 

22 امرداد 1396
نیم تن مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در منطقه تنگک بوشهر امحا شد
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از امحا نیم تن مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در منطقه تنگک بوشهر امحا خبر داد.

 

21 امرداد 1396
کشف و ضبط مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و غیرمجاز در شهرستان تنگستان
مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان از کشف، ضبط و جمع‌آوری بیش از 100 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌مصرف گذشته و غیرمجاز توسط بازرسان بهداشت محیط این شهرستان از سطح مراکز عرضه مواد غذایی خبر داد.

 

27 تير 1396
بیش از سه هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهرستان عسلویه معدوم شد
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه از جمع‌آوری و معدوم‌سازی سه هزار و 20 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف گذشته در شهرستان عسلویه خبر داد.

 

8 فروردين 1396
کشف 76 کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ گذشته در شهرستان دیلم
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم از کشف 76 کیلوگرم مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاسد و تاریخ‌مصرف گذشته در شهرهای دیلم و امام حسن خبر داد.

 

23 آبان 1395
بیش از یک تن مواد غذایی فاسد در دیّر معدوم شد
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از جمع‌آوری و معدوم‌سازی هزار و 85 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد .

 

13 امرداد 1395
بیش از 200 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهر بوشهر کشف و امحا شد
در راستای نظارت بهداشتی بر صنوف حساس مواد غذایی تاریخ‌مصرف گذشته 239 کیلوگرم از این مواد در شهر بوشهر توسط بازرسین بهداشت محیط شناسایی و امحا شد.

 

24 اسفند 1394
جمع آوری بیش ار 5 تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اجرای طرح ضربت جمع آوری مواد غذایی بیش از 5 تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته از سطح استان جمع آوری شد.

 

24 اسفند 1394
جمع‌آوری یک تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در شهرستان دشتستان
کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان دشتستان گفت: با اجرای طرح ضربت جمع آوری مواد غذایی نزدیک به یک تن، مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در شهرستان دشتستان جمع آوری شد.

 
 
 
< >