موشن.گرافیک


8 آذر 1402
توسط کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اتفاق افتاد؛ کسب دو مقام برتر پیاپی در جشنواره‌های بین‌المللی و ملی
کارشناس مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در دو جشنواره پیاپی بین‌المللی و ملی موفق به کسب دو مقام برتری شد که توسط مشاور اجرایی و رییس حوزه ریاست دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت.

 

2 آبان 1402
افتخاری دیگر توسط کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جشنواره کشوری "ایران جوان"
کارشناس روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بار دیگر در جشنواره کشوری خوش درخشید.

 
 
 
< >