میان‌وعده


11 دی 1395
کارشناس تغذیه: میان وعده‌های غذایی نقشی مهم در یادگیری دانش آموزان ایفا می‌کند
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان گناوه گفت: مصرف میان وعده‌های غذایی در بین دانش آموزان نقشی مهم و اساسی در بهبود عملکرد و یادگیری و شادابی آنان ایفا می‌کند.

 
 
 
< >