ناباروری‌


15 اسفند 1395
نیمی از ناباروری‌ها منحصراً یا مشترکا از عامل مردانه نشأت می‌گیرد
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: نیمی از ناباروری‌ها منحصراً یا مشترکا از عامل مردانه نشأت می‌گیرد.

 
 
 
< >