نخستین.کارگاه.نشریات


25 ارديبهشت 1395
نخستین کارگاه تخصصی نشریات دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد
نخستین کارگاه تخصصی نشریات دانشگاهی باهدف ارتقای سطح علمی و مهارتی دست‌اندرکاران نشریات دانشجویی درسایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >