نشست.تخصصی


23 ارديبهشت 1402
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: کارشناسان حقوقی دانشگاه کارت ضابط قضایی دریافت می‌کنند/ گزارش تصویری
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کارشناسان حقوقی دانشگاه کارت ضابط قضایی دریافت می‌کنند.

 

9 اسفند 1400
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: توسعه خدمات سرپایی بیماران از اولویتهای درمان استان بوشهر است /گزارش تصویری
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توسعه خدمات سرپایی بیماران از اولویتهای درمان استان بوشهر است.

 

9 اسفند 1400
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: پزشکان در بحران کرونا عالی‌ترین سطح خدمات را به مردم استان بوشهر ارائه دادند
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: پزشکان در بحران کرونا عالی‌ترین سطح خدمات را به مردم استان بوشهر ارائه دادند.

 

11 آبان 1394
تقدیر از مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهردرنشست تخصصی فوریت‌های پزشکی راهیان نور
در اولین نشست تخصصی فوریت‌های پزشکی راهیان نور با رویکرد سامانه ملی امداد یاور، از رییس مرکز مدیریت حوادث و فرویت‌های پزشکی بوشهر به همراه 6 نفر ازروسای مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی هم مرز با مناطق تحت پوشش تقدیر شد.

 
 
 
< >