نشست.صمیمانه


27 فروردين 1401
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز تفکر و قلب معاونت آموزشی دانشگاه است
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به‌عنوان مرکز تفکر و قلب معاونت آموزشی دانشگاه است.

 

29 فروردين 1394
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: رضایت خداوند در گرو جلب رضایت مردم است
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:در حوزه سلامت رضایت خداوند در گرو جلب رضایت مردم است.

 
 
 
< >