پویایی‌بالندگی


5 تير 1395
برپایی نمایشگاه پویایی و بالندگی جمعیت در شهرستان دشتستان
نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با همکاری واحد آموزش و ارتقای سلامت خانواده شهرستان دشتستان در نگارخانه هنرمندان پژوهش سرای متقین شهر برازجان برگزار شد.

 
 
 
< >